Neskladnost blaga

Neskladnost blaga
Kdaj ima izdelek lastnosti neskladnosti blaga:

če blago nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo ali za promet

  • če blago nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana
  • če blago nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane
  • če je prodajalec izročil artikel, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila.

Obrazec za vračilo artikla za uveljavljanje neskladnosti blaga


Prodajalec ne odgovarja za neskladnost blaga, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.
Kupec lahko zahteva po lastni izbiri:

  • Odpravo napake
  • Vračilo plačanega zneska v sorazmerju z napako
  • Zamenjavo blaga
  • Vračilo plačanega zneska

Kako se neskladnosti blaga uveljavi?

Prodajalec odgovarja za vsako neskladnosti blaga, ki obstaja ob dobavi blaga in se pokaže v dveh letih od
dobave blaga.

V kolikor gre za neskladnost blaga ( po 72., 73. členu ZVPot-1), mora potrošnik obvestiti podjetje.

Prodajalca v roku dveh mesecev od ugotovitve neskladnosti in v roku dveh let od nakupa blaga. Potrošnik
neskladnost natančno opiše. Obvestilo o neskladnosti lahko potrošnik poda pri prodajalcu osebno na naslovu:
Trgovina Petra, PE: Dobja vas 126, 2390 Ravne na Koroškem, pri čemer prodajalec izda potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bilo blago kupljeno,

Potrošnik prodajalcu omogoči, da blago pregleda.

Potrošnik od prodajalca pisno zahteva brezplačno vzpostavitev skladnosti v roku 30 dni, rok se lahko podaljša
za največ 15 dni, pri čemer mora prodajalec o podaljšanju roka obvestiti potrošnika pred potekom 30 dnevnega
roka.

V primeru neskladnosti je potrošnik, ki je o neskladnosti blaga obvestil prodajalca, pod pogoji in v vrstnem redu iz tega odseka, upravičen da;

  1. zahteva od prodajalca brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga
  2. zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačanega zneska,

Shopping Cart